بادیز

بادیز به صفرویک متعهد شد

بادیز
کاتب
نویسنده بادیز
۹ فروردین ۱۴۰۰
بادیز

به گزارش روابط عمومی آژانس تبلیغاتی بادیز ، شرکت مهندسی صفرویک پرداز به جمع مشتریان بادیز پیوست . بر اساس این قرارداد شرکت صفرویک، ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت و IDC با اطمینان به توانمندی های بادیز تولید محتوای بصری ، مدیریت شبکه های اجتماعی ، باشگاه مشتریان ، وب سایت و بهینه سازی موتورهای جستجو خود را به این مجموعه سپرده است و امیدواریم بتوانیم در کنار تجارب مدیران آن سازمان همکاری موفقیت آمیزی را رقم بزنیم .